Logo uprostred.sk
   Späť uprostred facebooku
1
1

Bystrianska jaskyňa

Otvorená

Bystrá

Prístupná aj pre imobilných návštevníkov, takmer bez prevýšenia...

Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.

Hlavné priestory Novej jaskyne predstavujú zväčša úzke a vysoké puklinové chodby rozšírené koróziou a eróziou vodného toku. Kratšie oválne chodby sú prevažne predurčené medzivrstevnými plochami hornín a miestami prepájajú puklinové chodby. Horné časti tektonických porúch sú na viacerých miestach rozšírené koróziou presakujúcich atmosférických vôd. Vyskytujú sa aj väčšie, sieňovité a dómovité priestory, zväčša rútivého charakteru (Zrútený dóm, Mostárenské siene). Do spodných častí Novej jaskyne ústi priepasť Peklo hlboká 56 m.

Prehliadková trasa:
---------------------------
Dĺžka: 545 m
Doba trvania: 45 min
Priemerná teplota: 5,7 – 6,7°C

Prehliadkový okruh má dĺžku 545 m a je takmer bez prevýšenia (20 schodov). Jaskyňa je prístupná aj pre imobilných návštevníkov

Cenník:
-----------
Dospelí 5 €, študenti 4 €, deti 2,5 €, foto 7 €.

Vstupy: 09:30, 11:00, 12:30, 14:00

www.ssj.sk

Fotogaléria

Obrázok k akcii Bystrianska jaskyňa Obrázok k akcii Bystrianska jaskyňa Obrázok k akcii Bystrianska jaskyňa

Reklama