Logo uprostred.sk
   Späť uprostred facebooku
2
9

Dopravné obmedzenie vo Zvolene

 

Zvolen

Sokolská a Novozámocká ulica

Dopravné obmedzenia na ul. Novozámocká a Sokolská vo Zvolene
-----------------------------------------------------------------------

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že v súvislosti so začatím stavebných prác pri plánovanej oprave a rekonštrukcii miestnych komunikácií sa uskutočnia nevyhnutné dopravné obmedzenia v nasledovnom rozsahu:

1. na ulici Novozámocká v úseku od križovatky s ul. Tulská po križovatku s ul. Ľ. Štúra - úplná a čiastočná uzávierka po etapách v termíne od 02. 09. 2013 do 25.10.2013, (úplná uzávierka medzi križovatkami pri jednotlivých etapách nespresiahne dĺžku trvania 24 hod.)

2. na ulici Sokolská v úseku od križovatky s ul. J.M.Hurbana po OD LIDL Zlatý potok - čiastočná uzávierka v dvoch etapách v termíne od 02. 09. 2013 do 11. 10. 2013

Počas čiastočných uzávierok bude umožnený pohyb vozidiel vo vymedzenom jazdnom pruhu v oboch smeroch.

Miesto uzávierky a prejazdové trasy pre dopravnú obsluhu budú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.


Realizátor prác spoločnosť Skanska SK, a.s. zabezpečí informovanie obyvateľov dotknutých ulíc formou vývesných letákov na vchodoch do bytových domov.Odbor výstavby, ŽP a dopravy MsÚ Zvolen

http://www.zvolen.sk

Fotogaléria

Žiadne obrázky v galérii

Reklama