Logo uprostred.sk
   Späť uprostred facebooku
3
11

Hrad Ľupča

 

Slovenská Ľupča

Nezabudnuteľný zážitok

Hrad Ľupča
--------------
Hrad Ľupča stojí nad obcou Slovenská Ľupča a je najvyššie položenou hradnou stavbou na Pohroní. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1250, v ktorej je hrad označovaný názvom Liptza.

Od 13. storočia, až do druhej polovice 19. storočia, sa na Hrade Ľupča zdržiavalo veľké množstvo významných osobností vtedajšej doby. Spomeňme napríklad rod Arpádovcov, Žigmunda Luxemburského, Mateja Korvína, rod Dóczyovcov, Pavla Rubigalla, Gašpara Tribela, či Františka Wesselényiho s manželkou Máriou Széchyi.

Na dolnom nádvorí sa nachádza tzv. Korvínova lipa. Odhadovaný vek - vyše 700 rokov, ju radí medzi najstaršie lipy v strednej Európe. Nachádzajú sa tu aj originály sôch z roku 1725, pochádzajúce z morového stĺpu z námestia v Slovenskej Ľupči.

V priestoroch horného hradu sa nachádza 62 metrov hlboká studňa, vysekaná do skalného brala. Zo studne vedie bočná šachta, vyúsťujúca v blízkosti hradu. Na hornom nádvorí sa nachádazajú dva kamenné portály s bohatou výzdobou. Jeden dal postaviť Gašpar Tribel a lemuje vstupnú bránu na horné nádvorie. Druhý pochádza od Pavla Rubigalla z roku 1573 a je bohato zdobený zachovalým polychrómnym náterom. V hornom podlaží hradu je umiestnená hradná kaplnka s freskovou výzdobou a sakristia s bohato maľovaným dreveným stropom. Za obnovu tejto časti hradu bola Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelená prestížna cena „Kultúrna pamiatka roka 2008.“

Návštevné hodiny:
-------------------------
- júl - august
denne, okrem pondelka: od 10:00 do 15:30

- september - jún
nevyhnutné vopred dohodnúť prostredníctvom kontaktov 1 deň vopred (telefonicky v pracovnom čase pondelok-piatok od 7:30 do 16:00 hod) .

048/ 418 74 29, 0911 580 164
info@hradlupca.sk

www.hradlupca.sk

Fotogaléria

Obrázok k akcii Hrad Ľupča Obrázok k akcii Hrad Ľupča

Reklama