Logo uprostred.sk
   Späť uprostred facebooku
22
11

Neresnická križovatka uzatvorená

 

Zvolen

Cestná premávka presmerovaná na obchádzkovú trasu

Neresnická križovatka bude uzatvorená
---------------------------------------------------
Frekventovaná neresnická križovatka vo Zvolene bude desať mesiacov uzatvorená.

V súvislosti s uzávierkou ciest I/50 a I/66 v intraviláne mesta Zvolen - križovatka ulíc Lučenecká cesta a Neresnická cesta, bude cestná premávka presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá bude usmernená prenosným dopravným značením.

Doba uzávierky je plánovaná na ceste I/50 od 24. novembra 2012 do 25. septembra 2013, na ceste I/66 od 1. decembra 2012 do 25. septembra 2013.

Dôvodom uzávierky ciest je výstavba mimoúrovňovej križovatky a výstavba mostných objektov v rámci realizovanej stavby „I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica III. etapa“.

Vodičov motorových vozidiel žiadame, aby použili (pokiaľ to bude možné) náhradné cestné komunikácie, aby sa nevytvárali kolóny a nevznikali kolízne situácie. Taktiež prosíme vodičov, aby počas realizácie predmetnej stavby, boli ohľaduplní a tolerantní ku všetkým účastníkom cestnej premávky.

www.minv.sk

Fotogaléria

Obrázok k akcii Neresnická križovatka uzatvorená

Reklama